BUYING GUIDE
รายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการทำการซื้อบัตรจะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก 
    http://ticket.ticketintelligent.com/add.php 
    โดย ใช้ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์
    เพื่อใช้ในการรับข่าวสาร, เพศ, ที่อยู่ปัจจุบัน
     **สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้สมัครจะมี user และ password ของตนเองเมื่อสมัครสมาชิก
     ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อบัตรหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อไป 

2. กำหนดการเปิดขายบัตร วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. 
    โดยมีขั้นตอนการจองบัตรดังนี้

2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

2.2. เลือกโซนที่ต้องการ

2.3. เลือกที่นั่ง, วิธีการรับบัตร, กดสั่งซื้อบัตร
2.4. เลือกวิธีการชำระเงิน

2.4.1 กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน***แนะนำ***
                    วิธีนี้ จะล๊อคบัตรได้รวดเร็วที่สุดและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ระบบจะสรุปรายละเอียด
          การซื้อมาให้ 

2.4.2 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, ALIPAY จะเข้าสู่ระบบของ PAYSBUY ต่อไป
           (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 4%), หรือ จ่ายผ่าน PAYPAL (มีค่า Service Charge
                      เพิ่มเติม 5%)

2.5. เข้าสู่หน้าตรวจสอบรายการ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ

2.6. ในการจองบัตร 1 ครั้ง 4 ที่นั่ง ในราคาและโซนเดียวกัน (หากต้องการจองมากกว่าจำนวน
         ที่กำหนดหรือต่างโซนสามารถจองเพิ่มได้โดยใช้ user เดิม)

** สามารถเลือกบริการส่งไปรษณีย์ EMS ได้โดยระบบจะคิดค่าจัดส่งเพิ่มต่อ 1 การจอง จำนวน 50 บาท **

3. เมื่อระบบแจ้งรหัสจอง (กรุณาจดไว้เป็นสำคัญ), ยอดเงินที่ท่านต้องชำระ, ข้อมูลของธนาคารที่ท่านต้อง
     ทำการโอนเงิน และ ***กำหนดเวลาที่ท่านต้อง โอนและแจ้งโอน*** (ภายใน 4 ชม.) โดยเลขบัญชีที่ท่าน
     ต้องโอนเงินเป็นของธนาคาร ไทยพาณิชย์ (รายละเอียดบัญชีจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการจองบัตร)
     ท่านสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกช่องทางดังนี้ ATM, เคาท์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking

- ยอดเงินที่ต้องชำระจะมีเศษสตางค์อยู่ด้วย กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์
   เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ

- หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งวันและเวลาโอนมาที่ http://www.ticketintelligent.com/ (ในหน้า
   ตรวจสอบรายการ) ภายในเวลาที่กำหนดที่ท่านได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร
   ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที โดยทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

- หลังผู้จองแจ้งโอนเงิน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้ามา โดยใช้เวลาประมาณ 24 ชม.
  ในการดำเนินการ ขอให้ผู้จองกลับเข้ามาตรวจสอบ สถานะการจองได้อีกครั้ง หลังจากเวลาที่แจ้งโอน
   ประมาณ 24 ชม. หากยังไม่คอนเฟิร์มกรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที ที่อีเมล
   ticket@prartmusic.com หรือ โทร 094-236-1648, 096-149-9914, 089-365-2834

4. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกัน
     การเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจองไว้ให้ดี เพื่อนำมา ยืนยันในการรับบัตรและเพื่อป้องกัน
     การแอบอ้าง

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้วผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูล และยกเลิกการจองบัตรได้
     ทุกกรณี รวมถึง ไม่สามารถคืนเงินหากไม่มาร่วมชมการแสดง

6. กำหนดการรับบัตรตัวจริง สามารถรับได้ที่บู้ทรับบัตรหน้างานคอนเสิร์ต เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

________________________________________

Ticket Information (Terms and Condition)


1. The Ticket Buyers have to apply for membership at 
     http://ticket.ticketintelligent.com/add.php .
     Required information: First Name, Last Name, Phone Number, E-mail Address, Address.
     Membership Application is Free of Charge. The Member will acquire username and
      password for ticket purchase and other membership activities.

2. On-Line Tickets will be sell on Wednesday 28th December 2016 6.00 PM
     via http://WWW.TICKETINTELLIGENT.COM/. Once enter into the system, the member has
     to fill up the required details on the webpage. Then select ticket price, zone and seat
     number. You may reserve up to 4 seats with the same price and the same zone. (If the
     member would like to reserve more than seats mention above, he/she may have
     additional reservation with the same username.)
      **The ticket buyers may choose to receive the tickets via EMS where the system will
      charge the delivery fee of 50 Baht. This service is for person who lives in Thailand only.

3. After the required details are filled completely, the system will provide
    the reservation code. (Please take note of the code.) The system will inform the Total
    Payment Value, the Bank Account Details that the member has to transfer the money to,
    and inform your payment detail on ‘View Order’ menu
    *** time frame that the member has to pay for the ticket(s) *** (Within 4 hours) 
- if you use Credit Card, system will redirect to paysbuy system, accept only credit card  
  that verified by Visa and Master Card (the card should have vbv Code / or OTP
  system for security reason), Service Charge 4%.
 
- Alipay has service charge 4%

- Paypal has service charge 5%
The Bank Account that the members have to transfer the money to is Bank: Siam Commercial Bank (Full detail will be shown after booking) The member may transfer
the money via ATM, Bank Counter, Internet Banking

- The Total Required Payment contains Double Digits (Satang/x,xxx.xx). Please transfer  
   the money at exact value for accurate purchase details checking.
- After the payment is made please kindly inform date/time of money transferred at 
  http://www.TICKETINTELLIGENT.com/ (on View Orders menu) within the given
  time frame; otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation.
  The reservation will be cancelled from the system. The organizer will not be
  responsible on this cancellation.
- After the member inform the organizer about the payment details. The Ticket
  Officers will review the payment within 24 hours. The member may check the
  reservation details again 24 hours after submission of the payment details on the
  View Order menu. If the purchased tickets are not confirmed on system then, please
  kindly contact the ticket officers immediately at ticket@prartmusic.com


4. Please keep the proof of payment i.e. payment slip (**Recommend the member  
    to take photos of the slip to prevent color fading) and Reservation Code in order to
    collect the ticket(s) and preventing fraud.

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any
    reservation details and cannot cancel the reservation at any case and no refund.

6. Tickets self pick up will be at Ticket kiosk at Concert venue from 13.00 pm.